Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Als u in deze periode overweegt om uw lidmaatschap op te zeggen voor het volgende seizoen vinden wij dat als vereninging natuurlijk erg jammer. Indien u uw lidmaatschap ontverhoopt toch op wilt zeggen of genoodzaakt bent deze op te zeggen, wil ik u er op attent maken dat dit dient te geschieden voor 1 november. Zegt u niet tijdig op, dan bent u de contributie over het volgende seizoen verschuldigd. Na uw opzegging ontvangt u een bevestiging. Let dus op dat u die ontvangt. Mocht u binnen 14 dagen nog geen reactie hebben ontvangen, neem dan contact op met mij.

Opzeggen kan via het opzegformulier,  per e-mail naar ledenadministratie@rtvquirijn.nl, of schriftelijk naar:

RTV Quirijn
t.a.v. de heer Paul Doorakkers
Postbus 2166
5001 CD TILBURG