Opzeggen

Wanneer u uw lidmaatschap wenst te beëindigen willen wij u er attent op maken dat deze schriftelijk bij ons ontvangen moet zijn vóór 1 november a.s. Dit is mogelijk via onderstaand web formulier of middels een e-mail naar ledenadministratie@rtvquirijn.nl of per brief naar RTV Quirijn, Postbus 2166, 5001 CD  TILBURG.

Na uw opzegging ontvangt u hiervan een bevestiging. Let dus op dat u die ontvangt. Mocht u binnen veertien dagen nog geen reactie ontvangen hebben, neem dan contact op met mij.

Mocht de opzegging niet voor genoemde datum ontvangen zijn, bent u de volledige contributie voor het volgende kalenderjaar verschuldigd.

Met vriendelijke groeten namens het bestuur Leo Hopstaken, Penningmeester

Opzeggen lidmaatschap