Bestuur

 

Mailadres: secretariaat@rtvquirijn.nl

Samenstelling:    
Voorzitter Iris van Zetten tel: 06-515 243 50
Secretaris José Loves  
Penningmeester John van Dun  
Ledenadministratie Paul Doorakkers  
Lid Gaby Hutten  
Lid (vice-vz) Yvonne Visser